top of page
regulamin.png

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy krvavy.pl prowadzony jest przez jednoosobową działalność gospodarczą OKULTA Borys Pikuła, NIP: 9542845170, REGON: 523148812.
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Sprzedawcą w ramach sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – OKULTA Borys Pikuła, z siedzibą: ul. ks. Norberta Bończyka 2/8, 40-209 Katowice, NIP 9542845170.
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem krvavy.pl

§ 3 KONTAKT
1. Adres sprzedawcy: ul. ks. Norberta Bończyka 2/8, 40-209 Katowice
2. Adres poczty elektronicznej: krvavypl@gmail.com
3. Konsument może porozumieć się z Sprzedawcą za pośrednictwem adresów podanych na stronie sklepu oraz przy pomcy formularza kontaktowego.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są zwolnione z podatku VAT.
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronie Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. Przelew tradycyjny
b. Karta płatnicza (PayU)
c. PayPal

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

§ 6 SPOSÓB I KOSZT PRZESYŁKI
1. Wysyłka:
a) krajowa- realizowana jest za pomocą usług InPost (kurier oraz paczkomaty)  do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
b) międzynarodowa- realizowana jest za pomocą usług Poczty Polskiej do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
3. Klient obciążony jest kosztami dostawy.
4. Klient jest obciążony kosztami ponownej dostawy w momencie nieodebrania przesyłki w terminie

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY- ZWROTY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Towary w wersji cyfrowej, które zostały pobrane na urządzenie Konsumenta nie podlegają zwrotowi.
4. Towar zwracany należy odesłać na adres podany w §3 Regulaminu.

§ 8 REKLAMACJE
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.


§ 9 DANE OSOBOWE
1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich oraz usunięcia.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
4. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

bottom of page